Magazin

Sömürü; bir şeyi işletmek, meyvesini almak, menfaat sağlamak, bir kimsenin ya da zümrenin iyi niyet...
ADIYAMAN BEDDUALARI Anlamını bilen yazsın… •Tike Tike olan •Ferç olan •Işığın Söne •Yaşın Yerde Sayıla...
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün, kendi sağlık durumu ve kaleme aldığı “Ölümün Yüzü Her Zaman Soğuk...
Ekrem Sakar, Kâtip Çelebi’nin “Keşfü’z-Zünûn” ve “Mîzânü’l-Hak” adlı kitaplarından iktibaslar yapmak suretiyle kendisiyle bir “HAYALÎ...
Yaşamı ve yaşamın getirdiği güzelliklerini okuyarak paylaşmak üzerine pek çok şey yapabilmek mümkün. Romanlar, şiirler,...
Makalenin Amacı: Bu makaledeki amacımız, Kur’an kıssaları bağlamında gündeme getirilen ve kıssaların tarihî gerçeklik değerini...
Adam Gibi Bir Yer’de Kitap İmza Günü. Adıyaman’ın seçkin bir cafe ve restaurantı olan “Adam...
Şair insanlar yaşadığı yere benzer demiş. Peki insanlar yaşadıkları yeri kendilerine benzetirse ne olur? Buyurun...
İçinizden kaçı böyle dolu dolu yaşadığını söyleyebilir. Yolları, türküleri şahit gösterecek kadar yaşamak kaç kişiye...
İnsanoğlu garip bir yaratık. Garip olduğu kadarda çözülmesi güç bir bulmacaya benzer. Her hayat bir...
Her yıl Ramazanda bir yazımı Bektaşi fıkralarına ayırırım. Anadolu insanının hoşgörüsü ile Bektaşi geleneğinin zekâsının...
Şiir, abartısıymış kendini şairin Bunu duy diye yazıyorum, yazdım Bende günler biraz tenha Sizde kaç...
Lise yıllarımdan beri UFO ile ilgli haberler hep dikkatimi çekmiştir. O yıllarda okuduğum ‘Tanrıların Arabaları’...
Buğra Gelir fıkra gibi anekdotlarını anlatmadan önce Cansız Hocadan bi haber idim. Dikkatimi çekti, merak...
Bazı hayatlar vardır yazsan roman olur, bazı hayatlar vardır yapsan film olur, bazı hayatlarda belgesel...