Arayış Teodise

  • 30 Haziran 2017
  • 702 kez görüntülendi.
Arayış Teodise

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, sahip olduğu entelektüel meziyetin ve ahlâkî sorumluluğun hakkını veren nadir düşünürlerden biri olan kıymetli dostum Murat Kavak’a aittir.
Onun düşünce dünyasının ilk edebî ürünü olan bu felsefî romanı okuduğumda gerek edebiyat ve gerekse felsefe dünyamızda örneğine az rastlanır bir çalışmayla karşı karşıya olduğumu fark ettim. Arayış Teodise, düşün ve sanat dünyamızda çok önemli bir boşluğu doldurmaya aday bir eser niteliği taşımaktadır.

Böylesine kıymetli bir dostun böylesine nadide bir eserini siz değerli okuyuculara takdim etmek benim için paha biçilemez bir onurdur.

Düşünmek, insan için kaçınılmaz bir eylemdir. O, sahip olduğu bilinç, idrak ve merak ile evreni ve onda cereyan eden tüm olgu ve olayları anlama ve anlamlandırma uğraşı içerisindedir. Bu entelektüel çaba, insanın varoluşsal arayışının en önemli basamağıdır. Bu arayışta ona rehberlik eden çok önemli iki değere sahiptir insan; bilgi ve iman. O, aklî çıkarımları,tecrübeleri ve kuşatıcı bir sevgiyle bağlandığı ilahî mesajların rehberliğinde, çağlar boyunca hakikatin bilgisini elde etmeye çalışmıştır.
Evrendeki her olgu, olay ve eşyanın kısacası her varlığın,duyusal ve duygusal algımızda şekillenen bir ifadesi vardır.Düşen bir yaprağın, bir gülün kokusunun, soğuk bir rüzgârın,bir damla suyun, içimize doğan bir fikrin, bir gülümsemenin,bir çift gözün, bir bakışın, satırlarda gizli bir anlamın,bir hissin; gerek afâkî gerekse enfusî her türlü etkinin…

Bu eserde, “Kötülük Problemi” gibi karmaşık felsefî bir sorun, İlyas (Romandaki başkahraman)’ın yaşantısından edindiği tüm evrensel ifadelerin kaotik ortamından tecrübî olarak alınmakta ve edebî bir üslup ile serimlenmektedir.
İnsanlığın içinde bulunduğu sorunlara ilgisiz kalamayan her düşünür gibi yazarımız da kötülük problemini bizzat yaşamın içerisinden gözlemlerle ve edebî bir üslupla ele almaktadır.
İnsanın kendinden yola çıkarak ilahî olana yürümesini ve böylece varoluşun en derin anlamlarına doğru yaptığı hikemî seyahatini ele alan Arayış Teodise romanı, yalnız Doğu Edebiyatına değil, tercüme edildiği takdirde Batı Edebiyatına da çok önemli katkılar yapabilecek bir çalışmadır. Elinizdeki bu kitabı bu denli ayrıcalıklı kılan şey, edebî değerinin yanı sıra hikmete dayalı, metaforik felsefî anlatımının zenginliği
ve yaşamın bizzat içinden sorular ve çözümlemeler içeriyor olmasıdır.

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet İRĞAT
İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ